Vakkundige boomverzorging is een belangrijke taak

Bomen hebben een esthetische waarde. Maar ze zijn bovenal onmisbaar voor een vitale samenleving. Ze voorzien ons van zuurstof. En een gezonde boom zorgt voor biodiversiteit. Ook in de bebouwde kom. Door vakkundig onderhoud draagt Van Voorthuizen Boomverzorging bij aan optimale ontwikkeling van de bomen en tegelijkertijd aan een veilige leefomgeving. We verrichten onze werkzaamheden aan bomen in parken, natuurgebieden, uw tuin of langs de openbare weg. Onze bomen snoeien werkzaamheden bestaan uit:

Begeleidingssnoei
– Onderhoudssnoei
– Snoeien Fruitbomen
– Het plaatsen van stormankers
– Zorgplicht

 

Begeleidingssnoei van jonge bomen:

Begeleidingssnoei van jonge bomen:

De wijze van snoeien en wanneer snoeien nodig is verschilt per situatie. Door middel van begeleidingssnoei begeleiden wij een boom naar de gewenste vorm en grootte. Wanneer een boom voldoet aan het gewenste eindbeeld, snoeien wij de kroon op basis van onderhoud, waarmee u ook voldoet aan uw zorgplicht.

We verwijderen dood hout en pakken probleemtakken aan. Hierbij houden wij onder meer rekening met windbelasting en de vitaliteit van de boom. Indien nodig nemen we de kroon in of verwijderen we enkele takken (uitlichten kroon). Wanneer het innemen of verwijderen van een probleemtak geen optie is, plaatsen wij een kroonverankering.

Onderhoudssnoei:

Onderhoudssnoei:

Vooral volwassen en monumentale bomen hebben regelmatig onderhoud nodig. Het is dan ook belangrijk om volwassen bomen en een monumentale boom te snoeien. Waarbij gelet moet worden op onder meer dood hout dat uit de boom breekt, maar ook overmatig belaste gesteltakken en uitzakkende takken. Met het gericht snoeien van bomen verkleinen we de kans op vallend hout.

Elk boom heeft zo zijn eigen karakteristieke kroonvorm en monumentale karakter, dit verdient vakmanschap om deze bomen zo lang mogelijk in stand te houden voor de leefomgeving.

Snoeien van Fruitbomen:

Snoeien van Fruitbomen:

Midden Nederland stond er vroeger vol mee: hoogstam fruitbomen. De afgelopen decennia zijn ze uit het beeld verdwenen. Nu zijn er steeds meer particulieren en overheden die zich ervoor inzetten om de hoogstamfruitboom te laten terugkeren in het landschap. Van Voorthuizen plant en snoeit klassieke hoogstamfruitbomen voor overheden, particulieren en bedrijven.

We hebben ons ontwikkeld in regio waar de fruitteelt volop aanwezig is. Van Voorthuizen heeft kennis en ervaring opgedaan in het aanleggen van nieuwe hoogstamboomgaarden, maar ook in het onderhouden van bestaande boomgaarden. Denk hierbij aan een appelboom of perenboom die u moet snoeien. Deze bomen snoeien vergt een bepaalde aanpak en hier hebben wij de nodige kennis over.

Bij de aanplant van een nieuwe boomgaard geeft Van Voorthuizen naast de aanplant, advies over bijvoorbeeld de raskeuze en de grondbewerking. Bij het snoeien richt Van Voorthuizen zich op het bereiken van een evenwicht tussen de groei en de vruchtdracht van een boom. Het is belangrijk om bijvoorbeeld uw appelboom en perenboom te snoeien. Als deze bomen zijn gesnoeid zullen zij groeien en meer fruit geven.

Het plaatsen van stormankers / kroonverankering:

Het plaatsen van stormankers / kroonverankering:

U wilt uitbreken van takken voorkomen. Daar heeft u goede redenen voor. Uitbrekend hout is een risico voor de omgeving en kan schade en letsel veroorzaken. Bovendien bent u zuinig op de kroonvorm van de volwassen of monumentale boom. Het kan dan soms ook al zonde worden gezien om een monumentale boom te snoeien. Door het plaatsen van een stormanker of kroonverankering is dat niet nodig en wanneer snoeien als dit niet per se nodig is? .

Wij herkennen takken die te zwaar belast zijn of een slechte aanhechting hebben. Deze takken kunnen wij zekeren m.b.v. een stormanker of kroonverankering. Het aanbrengen van de juiste stormanker vereist vakmanschap en inzicht.

Wij maken gebruik van Cobra-verankering (dit zijn hoogwaardige stormankers), voorzien van een shock absorber met een natuurlijke van een tak. De kans op uitbreken is hierdoor verkleind.
Mocht de tak toch uitbreken dan voorkomt het stormanker dat deze ongecontroleerd naar beneden valt. Op deze manier is het niet nodig om de boom kort te snoeien. Maar is de omgeving alsnog beschermd.

Wilt u meer informatie over het snoeien van uw tuin, of heeft u interesse om uw bomen te laten snoeien door Van Voorthuizen? neem dan vrijblijvend contact op met Van Voorthuizen.

Contactgegevens

Zandkuilweg 2a 4033 AL Lienden

0344 - 60 15 56

info@vanvoorthuizenbomen.nl