Verwijderen ? Denk een aan verplanten

Van het planten van jonge bomen tot het verplanten van monumentale bomen, Van Voorthuizen zet graag haar ervaring in om uw project tot een goed einde te brengen.

Korte uitleg over (ver)planten.

Korte uitleg over (ver)planten.

Een goede voorbereiding op het (ver)planten van bomen is belangrijk. Wij helpen u bij het in kaart brengen van de huidige en toekomstige situatie. Naast de keuze voor het soort boom en de grootte hiervan, is de inrichting van de groeiplaats erg belangrijk. Een goede groeiplaatsinrichting is de verzekering voor een goede start en doorgroei van de boom. Elke situatie is hierbij anders. Na het planten van een boom geven wij advies over de verdere verzorgen van de boom. Het liefste bieden wij u een totaalpakket met nazorg. en garantie.

Verplanten bomen

Verplanten bomen

Wanneer kan je bomen verplanten? Als een boom in de weg staat of op een andere plaatst beter tot zijn recht komt, dan kunt u overwegen om de boom te verplanten. Van Voorthuizen stelt voor boomverplanting een verplantingsadvies op, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan de slagingskansen over de verplanten boom. Een groeiplaatsonderzoek maakt deel uit van het verplantingsadvies. Als de keuze wordt gemaakt om bomen te verplanten, dan begeleidt Van Voorthuizen het hele proces, vanaf het aanvragen van vergunningen tot de nazorg. Vooral het verplanten van grote bomen kan een klus zijn en een professionele blik is daarbij belangrijk. Heeft u een boomverplanting op de planning staan?

Wij zijn u graag van dienst.

Groeiplaatsinrichting

Groeiplaatsinrichting

Een goede groeiplaatsinrichting is de garantie voor een goede en duurzame ontwikkeling van een boom. Het is dan ook de bedoeling dat u zolang mogelijk van uw (ver)planten boom kan genieten. Bij het onderzoeken van de groeiplaats letten wij onder meer op de doorwortelbare ruimte, de voedingstoestand, de zuurstofvoorziening, de vochtvoorziening en de bovengrondse groeimogelijkheden. Met deze factoren houden wij rekening bij het maken van het plantgat. Waar nodig brengen wij een drainage-, vocht- en/of voedingssysteem aan.

Wij zijn u graag van dienst in het adviseren en het vakkundig inrichten van de groeiplaats van uw boom.

Nazorg en garantie

Nazorg en garantie

De eerste jaren na aanplant heeft een boom intensieve begeleiding nodig. Vooral als een boom verplant is. Een boom moet de plantschok overleven en zich aanpassen aan de groeiomstandigheden van de nieuwe groeiplaats en is de boom bij het rooien een deel van zijn wortelstelsel kwijtgeraakt. Bij het nazorg geven van bomen verzorgen wij onder meer de boomspiegel en controleren wij de vochtvoorziening, het zuurstofgehalte en de kroonontwikkeling. Door grip te houden op het hele proces vanaf kwekerij tot het geven van adequate nazorg geven wij garantie op bomen die wij aanplanten met nazorg.

Wit u meer informatie over nazorg en garantie? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst bij het planten en leveren van uw bomen.

Contactgegevens

Zandkuilweg 2a 4033 AL Lienden

0344 - 60 15 56

info@vanvoorthuizenbomen.nl