vanVoorthuizenbomen
Certificaten
Zandkuilweg 2a
4033 AL Lienden
T :0344 - 60 15 56
F :0344 - 60 34 34
M :06 - 1013 44 36
info@vanvoorthuizenbomen.nl

Boomveiligheidscontroles

Boombeheerders moeten voldoen aan de wettelijke zorgplicht, d.w.z. dat bomen op een algemeen aanvaarde wijze beheerd moeten worden. Bij het nalaten van zorgvuldig beheer kan de beheerder bij schade aansprakelijk gesteld worden. In het uiterste geval zelfs nalatigheid worden verweten met mogelijke strafrechtelijke consequenties. Wij kunnen u ondersteunen om de zorgplicht op een juiste en efficiente wijze uit te voeren door het uitvoeren van inventarisaties, inspecties en VTA-onderzoek.